Prospekt informacyjny dewelopera – co to takiego?

Joanna Marska-Romaniszyn    24 października 2013    Komentarze (0)

Jeśli planujesz zakup mieszkania lub domu od dewelopera, to pewnie spotkałeś się już z pojęciem „prospekt informacyjny”. Ponieważ jest to ważny element umowy deweloperskiej, warto go bliżej przedstawić.

 

Co to jest prospekt informacyjny?

Prospekt to specjalny dokument, sporządzany przez dewelopera, który rozpoczyna zawieranie umów deweloperskich ze swoimi klientami. Sporządzany jest według wzoru wskazanego w ustawie deweloperskiej.

Prospekt tworzy się, by ułatwić potencjalnym kupującym zapoznanie się z najważniejszymi informacjami na temat mieszkania czy domu, którymi są zainteresowani. Dotyczy to zarówno tych cech inwestycji, którymi deweloper chciałby się pochwalić, jak i tych, które chciałby ukryć (np. że w pobliżu planowanej inwestycji ma zostać wybudowana oczyszczalnia ścieków). W prospekcie umieszcza się też informacje na temat samego dewelopera, a przede wszystkim jego doświadczenia.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy deweloperskiej, to prospekt informacyjny oraz wzór umowy deweloperskiej (który jest załącznikiem do prospektu) będą podstawą do stworzenia treści umowy deweloperskiej.

 

Prospekt informacyjny – budowa

Prospekt informacyjny dzieli się na 2 części: ogólną i indywidualną. Informacje, które umieszcza się w prospekcie są ściśle określone w ustawie (o ile oczywiście ustawa jest na tyle precyzyjnie napisana, żeby się można było domyśleć, co trzeba wpisać).

Do prospektu dołącza się jako załączniki: wzór umowy deweloperskiej i rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu.

 

A. Część ogólna

Jest to część prospektu informacyjnego, która w przypadku wszystkich mieszkań w ramach danej inwestycji będzie taka sama. W ramach tej części opisuje się:

 

I. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera

– w tej części określa się, który deweloper realizuje daną inwestycję, i jak można się z nim kontaktować.

Trzeba zwrócić uwagę na ten punkt, ponieważ niektórzy deweloperzy działają w grupach kapitałowych, a klienci nie do końca odróżniają jedną spółkę od drugiej. Tymczasem poszczególne spółki mogą bardzo różnić się np. jakością obsługi czy sytuacją finansową. Możliwe też, że dwóch deweloperów ma dość podobne nazwy (np. ze względu na to, że jedna firma założyła drugą), ale nie są ze sobą powiązani. Być może wydaje Ci się, że firma która buduje Twoje wymarzone mieszkanie ma 10-letnie doświadczenie i świetną opinię na rynku, a tymczasem deweloper ten zbudował tylko jedną inwestycję i to w dodatku wyjątkowo nieudaną.

 

II. Doświadczenie dewelopera

– zawiera trzy przykładowe ukończone przez dewelopera inwestycje (oczywiście o ile deweloper już zdążył zrealizować tyle inwestycji), w tym obowiązkowo inwestycję ostatnio ukończoną. Podaje się tu adres inwestycji oraz daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, co powinno pomóc Ci się zorientować np. ile w rzeczywistości trwa u tego dewelopera budowa.

W tym miejscu zapisuje się też informację o tym, czy przeciwko deweloperowi prowadzono kiedykolwiek postępowanie egzekucyjne powyżej kwoty 100.000 zł

 

III. Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego

a) Dane dotyczące gruntu – to bardzo ważne informacje. Wskazuje się tu: dane adresowe, numer geodezyjny działki, numer księgi wieczystej, informację o hipotekach obciążających nieruchomość (chociaż ta informacja akurat wynika też z treści księgi wieczystej), zapisach w planie zagospodarowania przestrzennego (jeśli nieruchomość została takim planem objęta) oraz planowanych inwestycjach w promieniu 1km.

b) Informacje dotyczące budynku (lub budynków) – to również istotne informacje, dotyczące pozwolenia na budowę, planowanego terminu realizacji prac budowlanych, planowanego terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, rozmieszczenia budynków na działce, sposobu pomiaru powierzchni, sposobu finansowania inwestycji i środków ochrony pieniędzy wpłaconych deweloperowi (jeśli takie przewidziano), oraz możliwości zmiany ceny.

c) Warunki odstąpienia od umowy – w tym miejscu wpisuje się, w jakich przypadkach będzie można odstąpić od umowy deweloperskiej

d) Inne informacje – tu wspomina się o tzw. promesie banku na bezobciążeniowe (tzn. bez obciążenia hipoteką) wyodrębnienie mieszkania do osobnej księgi wieczystej oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami w biurze dewelopera.

 

B. Część indywidualna

– ta część jest tworzona specjalnie dla danego mieszkania. Określa się w niej istotne cechy budynku, w którym mieszkanie ma się znajdować, oraz cechy samego mieszkania.

 

 

Kiedy możesz otrzymać prospekt informacyjny?

Ważne jest, że deweloper ma obowiązek przedstawić Ci prospekt, jeśli tylko zadeklarujesz, że jesteś zainteresowany zawarciem umowy deweloperskiej danego mieszkania czy domu. Deweloper nie może uzależniać wydania prospektu np. zawarcia umowy rezerwacyjnej czy wpłaty zaliczki.

Prospekt informacyjny otrzymasz za darmo, i to na tzw. trwałym nośniku informacji (np. w formie papierowej) – niedopuszczalne jest np. stwierdzenie dewelopera, że za darmo to możesz przeczytać treść prospektu na stronie internetowej, ale za wydanie prospektu na płycie CD już się płaci.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowazdeweloperem.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Cieszę się, że chcesz skomentować ten wpis – pamiętaj jednak, że na blogu nie udzielam porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany taką poradą albo masz pytania dotyczące Twojej umowy deweloperskiej, napisz do mnie na adres joanna.marska@umowazdeweloperem.pl.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: