Księga wieczysta – jakie ma działy i jaka jest jej budowa?

Joanna Marska-Romaniszyn    16 października 2013    Komentarze (0)

księga wieczysta instrukcja obsługi

Skoro już wiesz, jak poruszać się po elektronicznych księgach wieczystych, pora byś poznał, co się w nich wpisuje.

W zasadzie budowa księgi wieczystej jest prosta: są to cztery działy (jeden podwójny) oraz tzw. Okładka.

W każdym dziale znajdują się rubryki, które są podzielone na podrubryki i kolejne pola (a nawet podpola), oznaczone numerami (np. 0.2.0.1). Poszczególne informacje są porozbijane na poszczególne pola – powoduje to, że księga wieczysta jest długa i często nieczytelna.

Budowa księgi wieczystej dla każdego rodzaju nieruchomości jest taka sama – niezależnie od tego, czy jest to np. wielka działka zabudowana wieloma domami, mieszkanie czy działka, na której znajduje się droga osiedlowa. Po prostu uzupełnia się inne miejsca w tabeli. W każdym dziale może znajdować się również wzmianka o wpisie, który dopiero ma zostać ujawniony w księdze.

.

Dział I

Dział I dzieli się na 2 części: I-O i I-Sp.

 

Dział I-O

– jest to dział, w którym opisuje się dane geodezyjne i adresowe dotyczące nieruchomości:

 • w przypadku działek zabudowanych budynkiem, podaje się informacje na temat budynku takiej jak liczba kondygnacji, powierzchnia użytkowa budynku itp.;
 • jeśli w budynku znajdują się osobne (wyodrębnione) lokale, podaje się numery adresowe i numery ksiąg wieczystych tych lokali oraz informacje o tym, co uznaje się za części wspólne nieruchomości. Gdy już staniesz się właścicielem swojego mieszkania i będzie miało ono swój numer księgi wieczystej, to w księdze wieczystej dla nieruchomości wspólnej również znajdzie się informacja o istnieniu Twojego mieszkania;
 • w przypadku księgi wieczystej założonej dla lokalu, określa się informacje takie jak rodzaj lokalu, liczba pomieszczeń, powierzchnia itp.

 

Dział I-Sp

– dział, w którym wpisuje się jakie prawa przysługują właścicielom (czy wieczystym użytkownikom) danej nieruchomości. Jeśli staniesz się właścicielem czy współwłaścicielem takiej nieruchomości, to prawa te będą przysługiwać również Tobie.

 • w przypadku działek przede wszystkim wpisuje się w tym miejscu prawa (służebności) przejazdu i przechodu przez działki sąsiednie.
 • w przypadku działek, na których znajdują się inwestycje deweloperskie często zamieszcza również informacje o możliwości korzystania z infrastruktury znajdującej się na sąsiednich działkach (na ogół zabudowanych przez tego samego dewelopera), np. parkingów, placów zabaw, boisk, pomieszczeń na odpady itp.;
 • jeśli działka jest w użytkowaniu wieczystym, wpisuje się czas na jaki ustanowiono prawo wieczystego użytkowania oraz w jakim celu można wykorzystywać działkę, ewentualnie również termin zagospodarowania nieruchomości.
 • w przypadku lokali (mieszkania, garaże itp.) w tym miejscu określa się, jaki udział w nieruchomości wspólnej (tj. w gruncie i budynku) przypada na dany lokal.

 

Dział II

– dział, w którym wpisuje się, kto jest właścicielem nieruchomości (jeśli działkę oddano w wieczyste użytkowanie – również kto jest wieczystym użytkownikiem). Jeśli właścicieli jest więcej, wpisuje się również wielkość ich udziałów. Tutaj możesz przeczytać jak sprawdzić, kto jest właścicielem nieruchomości.

 

Dział III

– można powiedzieć, że jest to dział, w którym wpisuje się wszystko, czego nie wpisuje się w innych działach. Przede wszystkim są to różnego rodzaju obciążenia nieruchomości:

 • służebności gruntowe obciążające nieruchomość, a więc prawa właścicieli okolicznych nieruchomości do korzystania z Twojej nieruchomości (czy nieruchomości, której jesteś współwłaścicielem) – np. prawo przechodzenia przez Twoją działkę albo korzystania z placu zabaw, który się na tej działce znajduje;
 • służebności przesyłu, czyli prawa firm przesyłowych do korzystania z danej nieruchomości;
 • roszczenia różnych osób np. roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Jeśli podpiszesz umowę deweloperską, to Twoje roszczenie o wybudowanie budynku, wyodrębnienie z niego lokalu i przeniesienie na Ciebie własności także zostanie wpisane właśnie w dziale III;
 • informacje o egzekucji z nieruchomości (np. że w najbliższym czasie nieruchomość ma zostać zlicytowana przez komornika);
 • jeśli w budynku znajdują się osobne (wyodrębnione) lokale, podaje się również sposób zarządu nieruchomością wspólną (czyli kto jest zarządcą nieruchomości) i sposób korzystania z nieruchomości wspólnej (np. podział, który z właścicieli może korzystać z ogrodu, a który z miejsc parkingowych).

 

Dział IV

– dział, w którym wpisuje się hipoteki obciążające nieruchomość. Mogą być to hipoteki wynikające z umów (np. kredytu) lub hipoteki przymusowe (jeśli taka jest w KW nieruchomości, na której ma stanąć Twój dom – lepiej się zastanów przed zakupem!). Jeśli bierzesz kredyt na zakup swojego mieszkania, to w dziale IV księgi wieczystej Twojego mieszkania będzie wpisana hipoteka.

 

Informacje danego typu wpisuje się tylko w jednym dziale (np. dane adresowe zawsze są wpisywane w dziale I-O) i w konkretnej rubryce i podrubryce. Dzięki temu, jeśli wiesz, w jakim dziale wpisuje się daną informację, wystarczy, że sprawdzisz jeden dział i nie musisz się obawiać, że ta informacja została wpisana gdzieś indziej (np. jeśli chcesz wiedzieć, czy na nieruchomości ustanowiono hipotekę, wystarczy, że sprawdzisz dział IV).

Niestety, różne informacje zostają na etapie wpisywania do księgi wieczystej „rozkawałkowane”, tzn. wpisywane są częściowo w różne rubryki, które wcale nie leżą obok siebie. Przede wszystkim rozdzielane są informacje merytoryczne (np. kto jest właścicielem, na czym polega służebność) od informacji na temat dokumentów, z których te informacje wynikają (np. akt notarialny, wyrok sądu). W rezultacie znalezienie niektórych informacji przypomina układanie puzzli. Żeby coś ustalić – np. jak się nazywa właściciel udziału w nieruchomości, jak duży jest jego udział i od kiedy dana osoba jest właścicielem – trzeba szukać informacji w różnych miejscach tabeli.

.

 

Save

Save

Save


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/umowazdeweloperem.eu/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Cieszę się, że chcesz skomentować ten wpis – pamiętaj jednak, że na blogu nie udzielam porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany taką poradą albo masz pytania dotyczące Twojej umowy deweloperskiej, napisz do mnie na adres joanna.marska@umowazdeweloperem.pl.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: