Klauzule niedozwolone w umowach z deweloperem

Jakiś czas temu pisałam, czym jest cesja (przelew) wierzytelności na bank – stanowiąca zwykle jedno z zabezpieczeń umowy kredytu. . Jeśli będziesz zawierać taką umowę przelewu (cesję) z bankiem, w jej treści pewnie napotkasz postanowienie w rodzaju: „Cedent oświadcza, że w umowie łączącej go z dłużnikiem wierzytelności nie ma klauzuli wyłączającej lub ograniczającej możliwość przelewu […]

Klauzule niedozwolone: jednostronny odbiór mieszkania przez dewelopera

Joanna Marska-Romaniszyn    19 czerwca 2014    2 komentarze

Jednym z najważniejszych obowiązków dewelopera, poza obowiązkiem przeniesienia na Ciebie własności mieszkania czy garażu, jest przekazanie Ci tego lokalu. Przekazanie lokalu zostanie potwierdzone protokołem odbioru (protokół odbioru nosi niekiedy nazwę „protokół wydania” czy „protokół zdawczo-odbiorczy”, ale w ustawie deweloperskiej jest mowa o odbiorze). W protokole tym opisane zostaną m.in. wady, które zauważysz podczas odbioru. Chodzi […]

Załóżmy, że bardzo podoba Ci się mieszkanie, które ma wybudować deweloper „SUPERBUD”. Deweloper planuje rozpocząć budowę i zawieranie umów deweloperskich od 1 czerwca, ale chętnych na mieszkania jest tak wielu, że chcesz już zarezerwować „swoje” mieszkanie. Podpisujesz zatem umowę rezerwacyjną już na początku stycznia. Wpłacasz 5% wartości mieszkania jako opłatę rezerwacyjną, czyli – powiedzmy – […]

Umowa rezerwacyjna a klauzule niedozwolone

Joanna Marska-Romaniszyn    14 marca 2014    3 komentarze

Ostatnio zauważyłam, że niektóre osoby wchodzą na mojego bloga, wpisując w wyszukiwarce hasło „umowa rezerwacyjna – klauzule niedozwolone” (albo coś podobnego). Pora więc sobie odpowiedzieć na pytanie – czy w umowach rezerwacyjnych  mogą czaić się klauzule niedozwolone? .

Jak może słyszałeś, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił pierwszy Raport, w którym opisuje wyniki kontroli firm deweloperskich po wejściu w życie ustawy deweloperskiej. Raport możesz ściągnąć na swój komputer z tej strony. . Nie chcę jednak dzisiaj pisać o wynikach Raportu – bo zasługuje to z pewnością na osobny wpis, a może i kilka – […]