październik 2014

Ustawa deweloperska sobie, a życie sobie

Joanna Marska-Romaniszyn    27 października 2014    2 komentarze

Szukając tematu na kolejny artykuł na blogu, natrafiłam na wpis (1) osoby, która straciła wpłacone deweloperowi pieniądze. Podpisała ona umowę w maju 2012 r., a więc w czasie, gdy obowiązywała już ustawa deweloperska (i – dodajmy – w czasie, gdy w gazetach, telewizji, radio i internecie ustawa deweloperska była szeroko komentowana, a więc jeśli ktoś […]

Jakiś czas temu pisałam, czym jest cesja (przelew) wierzytelności na bank – stanowiąca zwykle jedno z zabezpieczeń umowy kredytu. . Jeśli będziesz zawierać taką umowę przelewu (cesję) z bankiem, w jej treści pewnie napotkasz postanowienie w rodzaju: „Cedent oświadcza, że w umowie łączącej go z dłużnikiem wierzytelności nie ma klauzuli wyłączającej lub ograniczającej możliwość przelewu […]

…odczytano, przyjęto i podpisano

Joanna Marska-Romaniszyn    11 października 2014    4 komentarze

Dzisiaj napiszę o jednej z najpopularniejszych formułek, które spotyka się w umowach wszelkiego typu. Czyli o nieśmiertelnym zapisie dodawanym na końcu niejednej umowy: „Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano”. Co to znaczy i skąd się to wzięło? . Jeśli zawierałeś kiedykolwiek umowę w formie aktu notarialnego, to może zwróciłeś uwagę na to, że na końcu […]