Co to jest CEIDG?

Joanna Marska-Romaniszyn    27 listopada 2013    Komentarze (0)

Gdy będziesz przeglądał prospekt informacyjny, zobaczysz, że w Części Ogólnej w rubryce I. (czyli „DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA”) deweloper powinien podać dane: nazwę, formę prawną, numer KRS lub numer wpisu do CEiDG.

Co to jest CEiDG?

To rejestr przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jako osoby fizyczne albo wspólnicy spółki cywilnej. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisuje się np. spółki (z wyjątkiem spółki cywilnej), chociaż dane wpisywane w tych rejestrach nie są takie same.

CEiDG to dość nowy rejestr, który zawiera dane osób z całej Polski. Wcześniej istniało wiele ewidencji działalności gospodarczej, a każda gmina miała swoją. Do dzisiaj zresztą wielu przedsiębiorców nie zauważyło, że ich dane zostały przeniesione do CEiDG i pokazują kontrahentom i klientom swoje wpisy do starej ewidencji.

Informacje w CEiDG są w większości jawne i możesz się z nimi zapoznać przez internet na oficjalnej stronie. Nie wszystkie informacje są jednak dostępne publicznie, np. numery PESEL nie są widoczne (co w przypadku wnoszenia sprawy do sądu przeciwko deweloperowi może być pewnym problemem).

A tutaj możesz przeczytać dlaczego deweloper nie podał numeru CEiDG w prospekcie informacyjnym.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Cieszę się, że chcesz skomentować ten wpis – pamiętaj jednak, że na blogu nie udzielam porad prawnych. Jeśli jesteś zainteresowany taką poradą albo masz pytania dotyczące Twojej umowy deweloperskiej, napisz do mnie na adres joanna.marska@umowazdeweloperem.pl.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: