Rękojmia i gwarancja

Rękojmia, gwarancja – spis wszystkich postów

Joanna Marska-Romaniszyn    17 czerwca 2017    Komentarze (0)

Tutaj znajdziesz dotychczasowe posty na blogu na temat rękojmi i gwarancji za wady mieszkania i nieruchomości: okres rękojmi uznanie wad przez dewelopera .

Okres rękojmi za wady mieszkania i budynku – 3 czy 5 lat?

Joanna Marska-Romaniszyn    31 stycznia 2017    10 komentarzy

Niedawno klient mnie zapytał, jaki jest okres rękojmi w przypadku inwestycji deweloperskich, czyli jak długo deweloper odpowiada za wady wykonanego przez siebie mieszkania. Odpowiedziałam, że okres rękojmi wynosi 5 lat. Następnego dnia klient napisał, że pani obsługująca go w biurze dewelopera powiedziała, że na mieszkanie będzie przysługiwać 3-letnia rękojmia. To w końcu jak długo ta […]

Klauzule niedozwolone: jednostronny odbiór mieszkania przez dewelopera

Joanna Marska-Romaniszyn    19 czerwca 2014    2 komentarze

Jednym z najważniejszych obowiązków dewelopera, poza obowiązkiem przeniesienia na Ciebie własności mieszkania czy garażu, jest przekazanie Ci tego lokalu. Przekazanie lokalu zostanie potwierdzone protokołem odbioru (protokół odbioru nosi niekiedy nazwę „protokół wydania” czy „protokół zdawczo-odbiorczy”, ale w ustawie deweloperskiej jest mowa o odbiorze). W protokole tym opisane zostaną m.in. wady, które zauważysz podczas odbioru. Chodzi […]