czerwiec 2014

Klauzule niedozwolone: jednostronny odbiór mieszkania przez dewelopera

Joanna Marska-Romaniszyn    19 czerwca 2014    2 komentarze

Jednym z najważniejszych obowiązków dewelopera, poza obowiązkiem przeniesienia na Ciebie własności mieszkania czy garażu, jest przekazanie Ci tego lokalu. Przekazanie lokalu zostanie potwierdzone protokołem odbioru (protokół odbioru nosi niekiedy nazwę „protokół wydania” czy „protokół zdawczo-odbiorczy”, ale w ustawie deweloperskiej jest mowa o odbiorze). W protokole tym opisane zostaną m.in. wady, które zauważysz podczas odbioru. Chodzi […]

Opinia prawna a prospekt informacyjny i wzór umowy deweloperskiej

Joanna Marska-Romaniszyn    10 czerwca 2014    Komentarze (0)

Napisał do mnie czytelnik z pytaniem o opinię prawną na temat umowy deweloperskiej. Przesłał mi wzór tej umowy, którą dostał od dewelopera. Kiedy poprosiłam także o prospekt informacyjny, czytelnik przesłał mi prospekt ściągnięty ze strony internetowej dewelopera – ponieważ deweloper nie przekazał czytelnikowi prospektu. . Kiedy zaczęłam czytać prospekt i wzór umowy deweloperskiej zauważyłam, że […]

Ostatnio mam bardzo dużo pracy, tak więc zaniedbałam trochę blog, ale postaram się poprawić. Dostaję też od czytelników sporo pytań, na które nie zawsze udaje mi się – właśnie z braku czasu – odpowiedzieć, ale postaram się przedstawiać na blogu odpowiedzi na pytania, które się powtarzają. . Jednym z zagadnień, które budzi duże wątpliwości u […]